Kategorier

More information

Gi ut bok

Har du en forfatter ”i magen”, eller andre ideer om å gi ut bok? Ta kontakt. Hos oss er ikke veien lang fra idé til boken ligger hos bokhandleren. Vi gir ut bøker av høy kvalitet med lokal forankring, jubileumsbøker og andre bøker for bedrifter og tar på oss andre oppdrag. I tillegg ordner vi alt eller deler av prosessen. Kontakt oss gjerne for samarbeid om prosjekter. Forfattere eller illustratører er hjertelig velkomne til å sende inn manus.

Bli forfatter hos Jæren Forlag 

Skriver du for barn og ungdom? Har du en god idé til et fagbokmanus, eller en skjønnlitterær tekst på harddisken? Jæren forlag er interessert i manus fra både etablerte og uetablerte forfattere, som kan skrive for et lokalt og nasjonalt publikum. Eventuelle manuskript kan sendes elektronisk (Word) eller i papirversjon. Vennligst ikke send orginalmanus eller orginalillustrasjoner. Manus over 50 sider ber vi om innsendt per post. Vi opplyser om at innsendte manus ikke blir returnert, med mindre en frankert returkonvolutt legges ved. Det kan ta opp til 8 uker å få tilbakemelding på manus fra forlaget.

Fra idé til bok

Manuskript som blir sendt til forlaget, blir vurdert av redaksjonen, og enkelte manuskripter blir i tillegg sendt til ekstern konsulent. Ofte må forfatteren bearbeide manuskriptet i flere runder, og redaktør og konsulenter må lese en rekke ganger. Når manuskriptet er antatt til utgivelse, vil redaktøren sette opp en fremdriftsplan med datoer for levering av manuskriptet til produksjon, korrektur, trykking, levering av ferdig bok til lager og utgivelse. 

Redaktøren er forfatterens viktigste samarbeidspartner i forlaget og jobber tett med forfatteren i alle faser av bokprosjektet. Redaktøren er forlagets prosjektleder og har ansvaret for redaksjonell kvalitet, idéutvikling og planlegging. Redaktøren har også ansvaret for praktisk tilrettelegging av fremdriften fra idé til ferdig bok og er dessuten en aktiv medspiller i bokens videre liv ut i markedet. 

Verktøy

Ønsker du skrivetips og -råd, se Skriveboka av Merete Morken Andersen. Skriveboka tar for seg skjønnlitterær skriving, fagskriving og terapeutisk skriving. Dette er boken for deg som ønsker å utvikle din personlige stemme i skrift, og for alle som vil komme i gang med skriveprosjekter. Den kan brukes som et oppslagsverk og er full av smarte råd og knep om skriveteknikk. Skriveboka er en skrivebibel og en startkabel for skrivelystne. Den handler om hvordan du kan vekke til live språkevnen og forestillingskraften – og bruke skrivingen til å utforske deg selv. 

Økonomi

Ved beslutning om utgivelse setter forlaget opp en Normalkontrakt slik den er forhandlet frem mellom  Den norske Forfatterforening og  Den norske ForleggerforeningForfatterens inntekt (royalty) regnes i prosent pr. solgte eksemplar. Er boken illustrert, deles royalty mellom forfatter og illustratør etter en fordelingsnøkkel de kommer fram til i samarbeid med forlaget. Forlaget dekker alle utgifter til produksjon, markedsføring, salg, distribusjon osv.


Send til:

Jæren forlag AS
Pb. 167, 4349 Bryne
e-post: post@jarenforlag.no


.