Kategorier

More information

Gi ut bok

Har du en forfatter ”i magen”, eller andre ideer om å gi ut bok? Ta kontakt. Hos oss er ikke veien lang fra idé til boken ligger hos bokhandleren. Vi gir ut bøker av høy kvalitet med både nasjonal og lokal forankring, jubileumsbøker og andre bøker for bedrifter og tar på oss andre oppdrag. I tillegg ordner vi alt eller deler av prosessen. Kontakt oss gjerne for samarbeid om prosjekter. Forfattere eller illustratører er hjertelig velkomne til å sende inn manus.


Bli forfatter hos Jæren Forlag 

Jæren forlag er interessert i manus fra både etablerte og uetablerte forfattere, som kan skrive for et lokalt og nasjonalt publikum. Ta gjerne kontakt først og presenter ditt prosjekt. Eventuelle manuskript kan sendes elektronisk (Word) eller i papirversjon. Vennligst ikke send orginalmanus eller orginalillustrasjoner. Vi opplyser om at innsendte manus ikke blir returnert, med mindre en frankert returkonvolutt legges ved. Det kan ta opp til 8 uker å få tilbakemelding på manus fra forlaget.

Fra idé til bok

Manuskript som blir sendt til forlaget, blir som regel vurdert  og gjerne sendt til ekstern konsulent. Ofte må forfatteren bearbeide manuskriptet i flere runder. Når manuskriptet er antatt til utgivelse, vil vi sette opp en fremdriftsplan med datoer for levering av manuskriptet til produksjon, korrektur, trykking, levering av ferdig bok til lager og utgivelse. 

Økonomi

Ved beslutning om utgivelse setter forlaget opp en Normalkontrakt slik den er forhandlet frem mellom  Den norske Forfatterforening og  Den norske Forleggerforening. Forfatterensinntekt (royalty) regnes i prosent pr. solgte eksemplar. Er boken illustrert, deles royalty mellom forfatter og illustratør etter en fordelingsnøkkel de kommer fram til i samarbeid med forlaget. Forlaget dekker normalt alle utgifter til produksjon, markedsføring, salg, distribusjon osv

Når vi vurderer en bokidè er det også viktig for oss om forfatteren tar på seg en aktiv rolle i markedsføring og salg av boken.


Send til:

Jæren forlag AS
Pb. 167, 4349 Bryne
e-post: post@jarenforlag.no


.